بیاین بهم چیز یاد بدیم **
اول دانلود کنید و بعد هم یک دفتر دو خط بگیرید و هر روز تمرین کنید
وبعد بنویسید
بعضی اوقات از کسی بخواد ازتون امتحان بگیره
منم بعضی اوقات ازتون میگیرم

این جلسه رنگ ها و اعداد رو یاد میگیریم
سوالی داشتید بپرسید

اموزش از 30 تا 100
و اموزش معرفی کردن خود به زبان سوئدی
برین لینک زیر

از جلسه بعد با داستان پیش میریم


چند وقت نه اپیدم